Elk werk, van welke aard dan ook, dat is gepubliceerd op esquizzy.nl blijft te allen tijde het eigendom van Christiaan van der Veen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Het is niet toegestaan om enig op esquizzy.nl gepubliceerd werk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) te gebruiken voor andere doeleinden dan het lezen, beluisteren en/of bekijken in de privésfeer.

Mocht er, in welke vorm dan ook, sprake zijn van misbruik van enig op esquizzy.nl gepubliceerd werk, dan zullen er juridische stappen worden ondernomen door de rechthebbende(n).