Keiharde dromen
Door:

Categorie: Drama / Roman

 

Wat is Kd ?

Keiharde dromen is een verhaal in ontwikkeling.
Op 28 november 2007 schreef en plaatste ik de eerste verhaalpost online, zonder te kunnen vermoeden dat het zo’n geweldig uitgebreid project zou gaan worden…

In twee totaal verschillende werelden
— of is het er één? —
vechten twee meisjes
— of is het er één? —
om tenminste één waarheid te vinden…
— of zijn het er twéé?


Duik in het exotische leven van de sympathieke prinses Lidhia van Liliaño, terwijl zij zelf ontdekt dat er meer is dan haar eigen leven en haar eigen cultuur. Maar… wie zou haar geloven als zij beweert het leven van een luchtlinge te dromen? En waarom spreekt het idee van een persoonlijke relatie met de mysterieuze Almachtige haar zo bijzonder aan?

Deel in de dromen van de gesloten scholiere Gabriëlle LaCroix, wanneer zij langzaam maar zeker meer inzicht krijgt in de geschiedenis van het volk van de prinses die onverwacht op een wel heel speciale manier haar leven binnenzwemt. Maar… wie zou haar geloven als zij zou vertellen van de waterlingen die ze in haar dromen ontmoet? En bij wie durft zij haar verhaal kwijt over de losse handen en moraal van één van haar docenten? Het verlegen meisje op de gang wekt intussen alleen maar meer spanning bij haar op…

Leef mee met de rector van het Christelijk Vivaldi College, terwijl hij van een andere kant tegen problemen aanloopt die hun wortels in een duister stuk verleden van de scholengemeenschap hebben ingegraven.

Volg de onnavolgbare ‘magister Toenak’ in zijn zoektocht naar de waarheid.

Ontmoet Gabriëlles vroegere hartsvriendin Elize, die hun vriendschap grondig vaarwel heeft gezegd.

Gabriëlle wordt geconfronteerd met de achtergronden van het gezin waar zij zelf toe behoort. Langzaam maar zeker groeit bij haar het besef dat er ook mensen zijn, die zich oprecht in haar als persoon interesseren — en dat ze misschien niet zo alleen door het leven ploegt als ze eerder geloofde… Haar eigen slechte ervaringen blijken echter een behoorlijke drempel te vormen wanneer ze mensen leert kennen die bepaalde zaken vanuit een voor haar ongebruikelijke richting benaderen. Zal ze haar eigen waarneming kunnen verruimen met het perspectief van die ander, die in haar ogen zo onbegrijpelijk is?

Terwijl enerverende dagen zich tot weken aaneenslingeren, komen steeds meer losse eindjes bij elkaar…

Weest niet bevreesd, toe kind, vertrouw erop: gij zult waarderen. Wanneer gij wijst en vindt, waarnaar ik niet terug zal keren.

De verhaaldelen onder Keiharde dromen